bux_ema_fotob/m. Abdullayeva Elmira Möhbalı qızı

1943-cü ildə anadan olmuşdur.

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Uçot-iqtisad fakültəsini  bitirmişdir.

1972-ci ildən 1980-ci ilədək Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Mühasibat uçotu” kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir.

1981-ci ildə həmin kafedrada müəllim vəzifəsinə keçmişdir.

 

*

1990-2016-cı illərdə UNEC-in “Mühasibat uçotu” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyib.

2011-ci ildə Maliyyə Hesabatlarının Beynаlxalq Standartları üzrə İqtisad Universitetində keçirilmiş təlim kurslarını bitirərək diplom almışdır.

34 elmi məqaləsi  çap edilmişdir.