tic_zohra_fotob/m. Abdullayeva Zöhrə Həkim qızı

1964-cü il fevralın 3-də Qəbələ rayonunun Xırxatala kəndində anadan olmuşdur.

1983-1987-ci illərdə D.Bünyat-zadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Əmtəəşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.

1987-2000-ci illərdə bir sıra idarə və təşkilatlarda işləmişdir.

 

*

2005-ci ildən «Ticarət» kafedrasında işləyib.

Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının baş müəllimidir.

4 fənn proqramının, 3 metodiki göstərişin, 1 dərs vəsaitinin və 10 elmi məqalənin müəllifidir.