tic_zohra_fotob/m. Abdullayeva Zöhrə Həkim qızı

1964-cü il fevralın 3-də Qəbələ rayonunun Xırxatala kəndində anadan olmuşdur.

1983-1987-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Əmtəəşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.

1987-2000-ci illərdə bir sıra idarə və təşkilatlarda işləmişdir.

 

*

2005-ci ildən «Ticarət» kafedrasında işləyib.

2017-ci ilə kimi UNEC-in “Ticarət və gömrük işinin təşkili”
kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində işləyib.

4 fənn proqramının, 3 metodiki göstərişin, 1 dərs vəsaitinin və 10 elmi məqalənin müəllifidir.