agayev_aliaqa_xaricib/m. Ağayev Əlifağa Əliağa oğlu

1959-ci ildə Sabirabad rayonunda anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) İnglis-Alman dilləri fakültəsinə qəbul olmuşdur.

1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dil-1” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləməyə başlamışdır.

 

*

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

Tədris etdiyi fənn: Ümumi İngilis dili, Alman dili.

10 məqalənin müəllifidir.