erzaq_bayim_fotob/m. Babayeva Bəyim Qurban qızı

1945-ci il fevralın 14-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1952-ci ildə Bakı şəhəri, Oktyabr rayonunda yerləşən 172 nömrəli məktəbə daxil olmuş və 1963-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1963-cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Əmtəəşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş, 1968-ci ildə institutu  Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ticarətinin təşkili ixtisası üzrə bitirimişdir.

 

*

1968-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» kafedrasında laborant, 1969-cu ildə assistent, 1984-cü ildən baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

2015-ci ilə kimi «İstehlak mallarının ekspertizası» kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində işləyib.

34-dən çox elmi əsəri, o cümlədən  1 fənn proqramı, 2 metodik göstərişi çap edilmişdir.