babayeva_suadb/m. Babayeva Suad Rafiq qızı

7 avqust 1972-ci  ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1989-ci ildə Bakı şəhəri 6 saylı orta məktəbi bitirib. Məktəbi bitirdikdən sonra M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji  Rus dili və Ədəbiyyatı  İnstituta (indiki Bakı Slavyan Universiteti)  daxil olub, 1994-ci  ildə oranı fərqlənmə dipom ilə bitirib.

Noyabr 1993-cü  ildən sentyabr 2003-cü  ilədək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında laborant, böyük laborant vəzifələrində çalışıb.

2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında müəllim, 2012-ci ildən baş müəllim vəzifələrində  çalışır.

20-dən artıq elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

rus44rus2222811363_374206059699525_505834845_n

UNEC-də interaktiv rus dili dərsi (26.10.2017)
UNEC-də interaktiv ekskursiya-dərs (17.03.2017)

*
Nəşr olunmuş əsərlər

1. Развитие коммуникативной компетенции студентов на уроках русского языка.
2. Методические основы использования ресурсов Интернета при обучении русскому языку как иностранному.
3. Технологии дистанционного обучения: метод проектов.
4. Актуальные проблемы внедрения новых информационных технологий  в практику преподавания русского языка как иностранного.
5. Сборник тренировочных тестов по русскому языку для студентов экономического вуза.
6. Использование Интернет-ресурсов на уроках русского языка как иностранного.
7. Краткий курс по грамматике русского языка.
8. Глобальная сеть Интернет – одно из новых направлений методики обучения русскому языку как иностранному.
*
DSC_9029rusA0009rus0170629-WA0007