elfirab/m. Bağırzadə Elfira Əhmədağa qızı

Elfira_bagirzada@unec.edu.az  

1954-cü il yanvar  10-da Bakı şəhərində аnаdаn оlmuşdur.

1971-ci  ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Şərqşünaslıq  fakültəsini türk dili və filologiyası şöbəsini bitirmişdir.

1979-1984-cü illərdə Cəlil Məmmədquluzadənin Ev muzeyində elmi işçi, 1984-1986 illərdə C.Cabbarlı adına RGK-da şöbə müdiri işləmişdir

 

 

*
1986-2001-ci illərdə orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasında da türk dili  müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.
Hazırda İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının baş müəllimidir.

1 proqram və 5 məqalənin müəllifidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.