qida_sevdab/m. Bəxtiyarova Sevda Heydər qızı

20 dekabr 1950-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olmuşdur.

O, 1974-cü ildə D. Bünyadzadə ad. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Əmtəəşünaslıq fakültəsinin İaşə məhsullarının texnologiyası ixtisasını bitirmişdir.

1995-ci ildən Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunda saathesabı ilə müəllim, assistent, müəllim vəzifələrində işləmişdir.

 

*

2000-ci ildən Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının baş müəllimi işləyib.

Hazırda UNEC-in “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasının baş müəllimidir.

Texnologiya və dizayn fakültəsi Elmi şurasının üzvüdür.

Bir çox fənn proqramlarının və metodik göstərişlərin müəllifidir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI