infor_rena_fotob/m. Dağkəsəmənli Rəna Yusif qızı

1935-ci ilin iyun ayının 12-də Bakı şəhərində doğulub.

1952-ci ildə Bakı şəhəri 46 saylı orta məktəbini qızıl medalla bitirib.

1957-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) bitirəndən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının hesablama mərkəzinə təyinat almışdır.

 

*
1967-ci ilə qədər EA hesablama mərkəzində mühəndis, baş mühəndis vəzifələrində işləmişdir.
1967-ci ildən D.Bunyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) çalışıb. Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetin “İnformatika” kafedrasında baş müəllim-məsləhətçisidir.

Bir cox  elmi məqalərin və proqramların müəllifidir.

Аiləlidir,  iki övladı var.