riyaz_sadaqat_fotob/m. Əbdülzadə Sədaqət İmaməddin qızı

5 may 1958-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

1976-cı ildən 2000-ci ilədək həmin universitetin “Hesablama riyaziyyatı” kafedrasında işləmişdir.

2000-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
Ümumi şöbənin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

*

2001-ci ildən Universitetin “Riyaziyyat” kafedrasında əvvəl saathesabı, sonra isə 0,5 ştat müəllim vəzifəsində öz əmək fəaliyyətini davam etmişdir.

hazırda İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının baş müəllimidir.

Dəfələrlə müxtəlif konfranslarda çıxış etmişdir, bir sıra məqalələri çap olunmuşdur.