in2_ahmadov_sadiqb/m. Əhmədov Sadıq Əhməd oğlu

05 fevral 1939-cu ildə Ermənistan Respublikasının Exeknadzor rayonunun Qalaser kəndində anadan olmuşdur.

1967-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini) bitirmişdir.

Həmin ildən etibarən institutun “Siyasi iqtisad” kafedrasında kabinet müdiri, assistent, sonra müəllim vəzifələridə işləmişdir.

1975-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.
Qiyabi olaraq aspiranturanı  bitirmişdir.

 

*

1988-ci ildən N.L.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialında “Siyasi iqtisad” kafedrasında baş müəllim işləyib.

1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında baş müəllim işləyib.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin fəxri dosentidir.

30-dan artıq elmi məqalənin, dərsliklərin (şərikli), dərs vəsaitlərinin müəllifidir.