ahmedova_samirab/m. Əhmədova Samirə Tofiq qızı

samira_ahmadova@unec.edu.az  

1974-cü il iyulyn  26-da  Qəbələ rayonunda аnаdаn оlmuşdur.

1991-ci  ildə  Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin türk mütərcimi bölümünə daxil olmişdur.
1996-cı ildə həmin universiteti bitirmişdir.

1997-ci ildən həmin  universitetin Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası kafedrasında 5 il saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

2018-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin dissertantıdır.

 

*

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili”
kafedrasında müəllim  vəzifəsində çalışır.

Hazırda UNEC-in “Azərbaycan dili” kafedrasının baş müəllimidir.

1 dərs vəsaiti,  4 məqalənin müəllifidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.