2b/m. Əliyev İlyas Babaş oğlu

30 noyabr 1948-ci ildə Azərbaycan Respublikası Qasım İsmayılov (indiki Goranboy) rayonunun Sarov (indiki Sarovlu) kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təssərüfatı İnstitutunun (İndiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin) İqtisadi Kibernetika ixtisasını bitirmişdir.

*

1971-1972-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1972-ci ildən “İqtisadi Kibernetika” kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim vəsifələrində işləmişdir.

5 çap vərəqi həcmində dərs vəsaiti, 4 çap vərəqi həcmində müxtəlif elmi məqalələri və tezisləri çap edilmişdir.