aliyeva_sevincb/m. Əliyeva Sevinc  Alxan qızı

4 yanvar 1969 il tarixində Bakı şəhərində anadan olub.

1976-cı  ildə Bakı şəhəri N. Nərimanov rayonu 77 nömrəli   məktəbin 1-ci sinifinə gedib.

1986-cı  ildə Bakı şəh., Xatai rayonu 260 nömrəli məktəbi bitirib.

1987-ci  ildə M.F.Axundov adına  Azərbaycan  Pedagoqi  Rus dili və Ədəbiyyatı institutuna  daxil olub;
1993-cü ildə  həmin institutun rus dili və ədəbiyyatı fakultəsini bitirib.

1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət İgtisad İnstitutunun  yenidənhazırlanma fakultəsinə daxil olub, 2000-ci ildə Maliyyə və kredit  ixtisası üzrə bitirib.

1986-cı ildə  əmək fəaliyətinə başlayıb.

1988-ci ildə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialına   laborant vəzifəsinə gəbul edilib.  1989-cu ildə  Voznesenski adına LMİİ Bakı filialının 1 şöbəsinə katibə-makinacı vəzifəsinə gəbul edilib.

1990-cı ildə 1-ci şöbənin inspektoru,  “Rus dili” kafedrasının laborantı vəzifələrində işləyib. 1998-ci ildə “Rus dili” kafedrasının böyuk laborantı  vəzifəsinə kecirilib.
09.2000-ci ildə kafedranın müəllimi vəzifəsinə təyin edilib.
01.2001-ci ildə müsabiqədən kecərək müəllim vəzifəsinə təyin edilib.
11.02.2004 ildə müsabiqədən keçərək  baş müəlim vəzifəsinə təyin edilib.

Hazırda  UNEC-in “Rus dili” kafedrasının baş müəllimidir.

31 çap olunmuş elmi işləri var.

Ailəlidir. İki övladı var.

 

*

2010 – 2013 illərdə  çap olunmuş işlərin siyahısı:          

 1. О путях развития методики русского языка как иностранного. – Məqalə, Filoloqiya məsələləri, 2010
 1. Морфологические особенности научного стиля. – Tezis, Ali məktəblərdə dillərin muasir problemləri, İnşaat Universiteti,2010.
 2. Место и роль перевода в практике обучения языку специальности. –   Tezis, ADİU, 2010.
 3. Русский язык. – Dərslik, ADİU, 2010.
 4. Виды и формы контроля речевой деятельности.- Tezis, ADİU, 2011.
 5. Система факторов, обеспечивающая мотивацию в учебной деятельности. – Məqalə, Filoloqiya məsələləri,2011,№
 6. Содержание обучения русскому языку как иностранному студентов в экономическом вузе. – Tezis, ADİU, 2012.
 7. Предметная сторона содержания обучения. – Tezis, ADİU, 2012.
 8. Тематическая дистрибуция лексических инноваций.- Məqalə, Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyat, 2012, №
 9. Общедидактические принципы обучения русскому языку как неродному.- Məqalə, Filoloqiya məsələləri, 2012, №
 10. Языковые средства коммуникативного  контакта в текстах  молодежной прессы.- Məqalə,Türkiyə, Ərzurum, 2013.
 11. Изучение видов глагола в иноязычной аудитории. – Metodik qöstərişlər.

rus0170629-WA0007