qeyri_zanura_fotob/m. Əliyeva Zənurə Həsrət qızı

1969-cu  ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşdur.

1995-ci ildə Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1996-cı ildən həmin institutun “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kafedrasında baş laborant, saathesabı müəllim, assistent vəzifələrində çalışmışdır.

 

 

2000-ci ildə institutun Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə birləşməsi ilə əlaqədar olaraq yenidən universitetin həmin kafedrasının assistenti vəzifəsinə, 2004-cü ildə baş müəllimi vəzifəsinə seçilmişdir.

Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının baş müəllimidir.

35 elmi əsərin müəllifidir – bunlardan 8-i proqram və metodik göstəriş, 5-i isə dərslikdir.

Ailəlidir, iki övladı var.