qida_lalab/m. Əmiraslanova Lalə Tapdıq qızı

1949-cu ildə keçmiş Ermənistan SSR Basarkeçər rayonunun  Zod kəndində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunu  bitirmişdir.

1986-1987-ci illərdə Kirovabad Kənd Təsərrüfatı texnikumunda laborant, 1987-1991-ci illərdə saathesabı müəllim, 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda laborant və müəllim vəzifələrində çalışıb.

 

*

1997-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun «Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrasında müəllim, 1998-ci ildən baş müəllim işləmişdir.

2000-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrasının baş müəllimidir.

2010-cu ildə İqtisad Universitetinin  rektorluğunun əmri ilə  fəxri dosent elmi adı verilmişdir.

Onlarla məqalələrin, bir çox fənn proqramlarının və metodik göstərişlərin müəllifidir.