qeyri_xalida_fotob/m. Əsgərova Xalidə İsmayıl qızı

1948-ci il avqustun 1-də anadan olmuşdur.

1966-cı ildə orta məktəbi qızı medalla bitridikdən sonra həmin ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) qəbul olubmuşdur.
1970-ci ildə təhsilini başa vurduqdan sonra  həmin institutun “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kafedrasına işə qəbul olunmuşdur.

 

*

Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasında baş müəllimidir.

14 metodik göstərişin, 4 tipik proqramın, 20 tezisin, 3 dərs vəsaitinin və 4 dərsliyin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.