tenzim_zumrud_fotob/m. Əsgərova Zümrüd Səlim qızı

21 dekabr 1939-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1958-ci ildə M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya institutuna daxil olmuşdur.
Həmin institutun Sənayenin iqtisadiyyatı fakültəsini bitirmişdir.

X.1966 – IX.1968-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) baş laborant vəzifəsində işləmişdir.

 

*

1968-ci ilin sentyabrından İqtisad Universitetində müəllim işləmişdir.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyə göstərir.

21 məqalə və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.