farhad_xaricimüəl. Fərhadov Xanlar Mövsüm oğlu

1973-cü ildə Ağsu rayonunun Kalva kəndində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun fransız və ingilis dili fakültəsinə qəbul olmuşdur.
1996-cı ildə həmin institutu bitirmişdir.
2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Xarici dillər” kafedrasında  müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə fakültəsinə daxil olmuşdur.
2015-ci ildə həmin universitetinin distant və əlavə təhsil istisasını bitirmişdir.
Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.

farhad-20170123-WA0020

Elmi və medotiki əsərlərinin, dərs vəsaitlərinin siyahısı

  1. İşgüzar fransız dili. Çap olunub 2007, 151 səh. N.Nəbiyev, F.Həsənov., X.Fərhadov
  2. Fransız dilinin tədrisi haqqında məqalə. Çap olunub “Nurlan ” 2007, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ”Folklor” İnstitutu elmi axtarışlar, XXXIV-cü buraxılış, 3 səh. ibarətdir.
  3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri № 9, “Elm və təhsil”, Bakı 2011, 4 səh. ibarətdir.
  4. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büccə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi praktiki konfransın tezisləri, Bakı 2009. 2 səh..

Fransız dilində obrazlı ifadələr haqqında. B/müəl.Həsənov F.B., müəl. Fərhadov X.M. 2 səh. ibarətdir.

  1. Fransız dili frazeologiyasında struktur semantik qruplar. Виноградов В.В., в основных типах фразеологических в русском языке. // Академик А.А.Шахматов, Соколова Г.Г.. 1987., Наджав Набиев, Ханлар Фархадов.