farhad_xaricimüəl. Fərhadov Xanlar Mövsüm oğlu

1973-cü ildə Ağsu rayonunun Kalva kəndində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun fransız və ingilis dili fakültəsinə qəbul olmuşdur.
1996-cı ildə həmin institutu bitirmişdir.
2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Xarici dillər” kafedrasında  müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə fakültəsinə daxil olmuşdur.
2015-ci ildə həmin universitetinin distant və əlavə təhsil bölməsinin Maliyyə ixstisasını bitirmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutunun qiyabi doktorantıdır.
Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının müəllimidir.

farhad-20170123-WA0020sert_farhad__2662-18-06-19-05-10

Elmi və medotiki əsərlərinin, dərs vəsaitlərinin siyahısı

  1. İşgüzar fransız dili. Çap olunub 2007, 151 səh. N.Nəbiyev, F.Həsənov., X.Fərhadov
  2. Fransız dilinin tədrisi haqqında məqalə. Çap olunub “Nurlan ” 2007, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ”Folklor” İnstitutu elmi axtarışlar, XXXIV-cü buraxılış, 3 səh. ibarətdir.
  3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri № 9, “Elm və təhsil”, Bakı 2011, 4 səh. ibarətdir.
  4. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büccə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi praktiki konfransın tezisləri, Bakı 2009. 2 səh..

Fransız dilində obrazlı ifadələr haqqında. B/müəl.Həsənov F.B., müəl. Fərhadov X.M. 2 səh. ibarətdir.

  1. Fransız dili frazeologiyasında struktur semantik qruplar. Виноградов В.В., в основных типах фразеологических в русском языке. // Академик А.А.Шахматов, Соколова Г.Г.. 1987., Наджаф Набиев, Ханлар Фархадов.
  2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. İqtisad Universitetinin bakalavr pilləsi üçün fransız dili proqramı f.e.n. Nəbiyev N., Fərhadov X.
  3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. UNEC bakalavr pilləsi üçün fransiz dili proqramı 2018/2019. Fərhadov X.