farhad_xaricib/m. Fərhadov Fərhad Mövsüm oğlu

Ağsu rayonunun Kalva kəndində anadan olmuşdur.

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun fransız və ingilis dili fakültəsinə qəbul olmuş, 1996-cı ildə həmin institutu bitirmişdir.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Xarici dillər” kafedrasında  müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin maliyyə fakültəsinə daxil olmuş, 2015-ci ildə həmin universitetinin distan və əlavə təhsil istisasını bitirmişdir.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

Elmi və medotiki əsərlərinin, dərs vəsaitlərinin siyahısı

  1. İşgüzar fransız dili. Çap olunub 2007, 151 səh. N.Nəbiyev, F.Həsənov., H.Fərhadov
  2. Fransız dilinin tədrisi haqqında məqalə. Çap olunub “Nurlan ” 2007, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ”Folklor” İnstitutu elmi axtarışlar, XXXIV-cü buraxılış, 3 səh. Ibarətdir.
  3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri № 9, “Elm və təhsil”, Bakı 2011, 4 səh. ibarətdir.
  4. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büccə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi praktiki konfransın tezisləri, Bakı 2009. 2 səh..

Fransız dilində obrazlı ifadələr haqqında. B/müəl.Həsənov F.B., Müəl. Fərhadov X.M. 2 səh. ibarətdir.

  1. Fransız dili frazeologiyasında struktur semantik qruplar. Виноградов В.В., в основных типах фразеологических в русском языке. // Академик А.А.Шахматов, Соколова Г.Г.. 1987., Наджав Набиев, Ханлар Фархадов.