haciyev_askerb/m. Hacıyev Əsgər Tahuroviç 

10 avqust 1964-cü ildə Daşkənd şəhərində anadan olub.

1971-ci ildə orta məktəbə daxıl olub, 1981-ci ildə orta məktəbi bitirib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsinə daxil olub;
1986-ci ildə universiteti bitirib.
1986-ci ildən C. Naxçivanski adına xüsusi-hərbi məktəb-internatında müəllim-tərbiyəçi və komsomol təşkilatının katibi vəzifəsində işləyib.

1989-cü ildə N.A.Voznesenski adına LMİİ Bakı Filialında «Rus dili» kafedrasının müəllimi vəzifəsinə təyin olunub.

1992-1994-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda Xarici iqtisadi əlaqələr üzrə iqtisadçi ixtisasinın tam ikinci təhsilini alıb.

1995-ci ildən müsabiqə yolu ilə «Rus dili» kafedrasının baş müəllimi vəzifəsinə təyin olunub.

2006-2008-ci illərdə «Rus dili» kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

 

 

 

*

2007-ci ildə  BSU nəzdində disertanturaya qəbul olunub. «İqtisad yönümlü ali məktəblərdə tələbələrə rus dilinin xarici dil kimi tədrisində interaktiv mühitin formalaşması üçün innovativ və ənənəvi yanaşmaların əlaqələndirilməsi» mövzusunda (ixtisas: 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (rus dilinin tədrisi metodikası) dissertasiya işi üzərində işləyir.

Hazırda «Rus dili» kafedrasının baş müəllimidir.

DSC01330 ???????????????????????????????

Elmi-metodik seminar: “Rus dilinin tədrisində innovasiyalar və texnologiyalar” (01.02.2017)