haciyeva_naila_xarici_fotob/m. Hacıyeva Nailə Abbas qızı

14.12.1962-ci ildə  Gürcüstan Respublikasında anadan olub.

1969-1979-cu illərədə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 246 saylı məktəbdə təhsil alıb.

1979-1984-cü illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) təhsil alıb.

1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda laborant, baş laborant vəzifələrində çalışıb.

 

*

1994-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasinda
müəllim vəzifəsində çalışıb.

2001-ci ildən “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI