haciyeva_sevincb/m. Hacıyeva Sevinc Məhərrəm qızı

sevinjhajiyeva@unec.edu.az

1971-ci ildə Zaqatala şəhərində anadan olub.

1977-1987-ci illərdə Zaqatala şəhər 2 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb.

1987-ci  ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun (indiki Bakı Slavyan Universiteti) Rus dili və ədəbiyyatı ixtisasına daxil olub;
1992-ci ildə bitirib.

1992-1993-cü illərdə Zaqatala şəhər 2 nömrəli məktəbdə rus dili müəllimi işləmişdir.
1994-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun “Dillər” kafedrasında rus dili müəllimi işləyib.
2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında baş müəllim işləyib.
2013-cü ildə Rusiya Fedrasiyasının İvanovu Dövlət Universitetinin Maliyyə kredit ixtisasını (ikinci təhsil)  bitirib.

Rus dili fənni üzrə dərs vəsaitinin müəllifidir.

Hazırda UNEC-in “Azərbaycan dili” kafedrasının baş müəllimidir.

Ailələidir. İki oğlu var.

 

*                                       Nəşr olunmuş əsərləri

  1. Пути обогащения словарного состава русского языка. Memar – İnşaat institututu. Ali məktəblərin elmi – praktik konfransın məruzə və bildirişlərinin tezisləri (dekabr 2010).
  2. Роль текстового контроля в обучении иностранному языку. Россия «Человек и Вселенная»№ 2 (80) Санкт-Петербург. 2011.
  3. Формирование навыков правильной речи с использованием текстов по специальности (у студентов -азербайджанцев). АМЕА-nın əlyazmalar institunun «Filoloqiya məsələləri» toplusu № 4 Bakı-2011
  4. Сущность и уровень культуры речи. 2010-11-ci illərdə ADİU-də elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2011
  5. Современный урок русского языка с использованием информационных технологий. «Человек и Вселенная» № 3 (81) Санкт-Петербург. 2012
  6. Цели тестирования. Виды и место контроля в учебном процессе. «Человек и Вселенная» № 3 (81) Санкт-Петербург. 2012
  7. Изучение новых взаимствований общественно – политической лексики на материале русскоязычной прессы Азербайджана. АМЕА-nın əlyazmalar institunun «Filoloqiya məsələləri» toplusu № 6 Bakı-2012
  8. Речевая культура в аспекте образовательно – педагогической аксиологии. Məqalə. Əlyazma. 2014
  9. Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə nəşr olunan “Azərbaycan dilinin izahlı lüğətləri” haqqında linqvistik araşdırmalar. «Filoloqiya məsələləri» toplusu № 9 Bakı-2019. səh. 172-176