erzaq_gulnaz_fotob/m. Həsənova Gülnaz Gülağa qızı

3 fevral 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1976-cı ildə Bakı şəhəri 12 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1977-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) daxil olmuş, 1982-ci ildə  Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ticarətinin təşkili ixtisası üzrə bitirimişdir.

1981-1987-ci illərdə İctimai-İaşə Birliyində mühasib işləmişdir.

 

*
1994-cü ildən isə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunun «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» kafedrasında laborant, 1995-ci ildən həmin kafedrada müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

2001-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası» kafedrasında baş müəllim işləmişdir.
2010-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «İstehlak mallarının ekspertizası» kafedrasının baş müəllimidir.

1 metodik göstərişin, 7 proqramın, 28 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, bir övladı var.