riyaz_lala_fotob/m. Hüseynova Lalə Ernest qızı

1970-ci ildə Bakıda anadan olub.

1987-ci ilde məktəbə gedib və 1987-ci ildə  bitirib.

1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub.
1993-ci ildə həmin fakültəni bitirib.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetiunin “Riyaziyyat” kafedrasında bas laborant vəzifəsində  fəaliyyətə baslamışdır.

 

*

2004-ci ildən mugavilə ilə müəllim vəzəifəsində, 2011-ci ildən isə stat uzrə calışır.

Bir  elmi işin, “Математика в экономике” kitabının tərcuməsində  istirak etmisdir.

Hazırda İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının baş müəllimidir.

“Boyuk səhərin ərzaq zonasında kənd təsərrüfatı istehsalının modellesdirilməsi” adlı dissertasiya mövzusu üzərində çalısır.