qida_yazgulb/m.  Hüseynova Yazgül Süleyman qızı

1950-ci ildə Zaqatala rayonunda anadan olmuşdur.

1975-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Əmtəəşünaslıq fakültəsinin İctimai iaşənin təşkili və texnologiyası ixtisasını bitirmişdir.

1995-ci ildən Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun «Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışıb.

 

*

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində həmin kafedrada assistent vəzifələrində işləmişdir.

2001-ci ildən «Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrasının baş müəllimidir.

Bir sıra fənn proqramlarının metodik göstərişlərin, tezis və məqalələrin müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI