riyaz_fatma1_fotob/m. İsmayılova Fatma Ramazan qızı

1935-ci il iyunun 13-də Qax rayonunda anadan olmuşdur.

1954-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitunun riyaziyyat-fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1959-cu ildə universiteti bitirərək, 51 N-li Bakı şəhər məktəbində riyaziyyat və fizika müəllimi işləmişdir.

1974-cü ilin fevral ayında Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (İndiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Riyaziyyat” kafedrasına laborant təyin edilmiş və saathesabı dərs aparmışdır.

 

*

1990-cu ildə İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrasında müəllim;
2003-cü ildə baş müəllim seçilmişdir.

2017-ci ilin martına kimi İqtisad Universitetinin “Riyaziyyat” kafedrasının baş müəllimi olub.

2017-ci il martın 13-də Bakı şəhərində vəfat edib.