statistika_izmayilova_ulviyyab/m.  İsmayılova Ülviyyə Məmməd qızı

16 aprel 1936-cı ildə Bakı şəhərində anandan olmuşdur.

1961-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu bitirmişdir.

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Statistika” kafedrasının assistent, müəllim, baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.

2017-ci ilə kimi “Statistika” kafedrasının baş müəllimi olub.

 

*

“Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi”, “Sosial-iqtisadi statistikası”, “Sənaye statistikası”  fənlərini rus dilində tədris edib.

İşlədiyi müddət ərzində dərsliyin, dərs vəsaitinin, metodik göstərişlərin, Statistikanın ümumi nəzəriyyəsindən, Müəssisələr statistikasından, Sosial-iqtisadi statistikasından və s. proqramlar yazılmasında və çap olunmasında iştirak etmişdir.