riyaz_valida_fotob/m. Kətanova Validə İsa qızı

03 fevral 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1974-cü ildə 189 saylı orta məktəbi bitirmiş və həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olaraq 1979-cu ildə oranı bitirmişdir.

Universiteti bitirdikdən sonra təyinatla Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat-Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

*

1983-cü ildən D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Riyaziyyat” kafedrasında işləməyə başlamışdır.

2020-ci ildən “Riyaziyyat və statistika” kafedrasının müəllimidir

Elmi əsərlərinin sayı 8-dir.
Məqalələri əsasən xarici ölkələrdə çapdan çıxmışdır.

Ailəlidir, iki övladı var.