infor_akif_fotob/m. Mahmudov Akif Bilal  oğlu

1962-1964-cü illərdə 2 saylı tibb texnikumunda təhsil alıb.

1965-1970-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfarı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)təhsil alıb.

1976-cı ildə Xalq Təsərrüfarı İnstitutunda  Pedaqoji biliklər üzrə dinləyici olmuşdur.

 

*
1978-1983-cü illərdə “İqtisadi İnformasiyanın maşınla işləməsinin təşkili” ixtisası üzrə Moskva İqtisadi-Statistika İnstitutunda təkmilləşmə kursunda təhsil almışdır.

1996-cı ildə Azərbaycan Baş Pedaqoji kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması İnstitutunda İnformasiya ixtisası üzrə ixtisaslaşma kursunu bitirmişdir.

Hazırda İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının baş müəllimidir.

19 elmi əsərin müəllifidir.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.