qeyri_azer_fotob/m. Məmmədov Azər İsmayıl oğlu

1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1991-ci ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Sənaye Universitetinin Mingəçevir filialına qəbul olmuşdur.

1994-cü ildə  Bakı Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunun Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı ixtisasına köçürülmüşdür. 1997-ci ildə institutu bitirmişdir.

1998-ci ildə “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kafedrasına böyük laborant, 1999-cu ildə müəllim vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir.

 

*

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.

2003-cü ildən “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının baş müəllimidir.

9 tezis, 3 metodik göstəriş, 1 tipik proqram və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.