emek_dil_fotob/m. Məmmədova Dilfarə Fərrux oğlu

1 iyul 1952-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur;
1975-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.

1976-cı ildə həmin institutun “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasına baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

1995-2004-cü illərdə Kommersiya texnikumunda müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1995-1996-ci illərdə elmi kadrların hazırlanması məqsədi ilə Almaniyanın Kil şəhərində kursu bitirərək və fəxri dosent diplomu almışdır.

 

*

“Əməyin iqtisadiyyatı”, “İnsan resurslarının idarə edilməsi” dərsliklərinin həmmüəlliflərindən biridir.
2011-ci ildə kafedra müəllimləri tərəfindən “Справочник – экономиста по труду и управление человеческими ресурсами” lüğət-məlumat kitabçasının hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. O cümlədən bir sıra metodik göstərişlər, proqramların həmmüəlliflərindən biridir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasında çalışır.

7 elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı və iki nəvəsi var.