mamedova_sabina_foto_xaricib/m. Məmmədova Səbinə Tofiq qızı

20 yanvar 1957 ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1979-cu ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dillər Universitetin) inqilis və alman dillləri fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1986-cı ildən “Azneftproneftehim” elmi-tədqiqat institutunun texniki şöbəsində mühəndis vəzifəsində işləyib.

1991-cı ildən 134 saylı orta məktəbdə inqilis dili müəllimi işləyib, İngilis dili kafedrasının metodisti vəzifəsini tutub,

1999-ci ildə bir ay müddətinə Mayami (ABŞ) şəhərinə xüsusi proqram üzrə ezamiyyətdə olub.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində inqilis dili müəllimi vəzifəsində işləyir.

*

2002-ci ildə Moskva şəhərində “Modern School of  Tomorrow” adlı treninqində iştirak etmiş, Soft Proqramı üzrə diplom almışdır.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.
*

Elmi Məqalələri

  1. Contract of the Century (Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamərində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi-praktik simpoziumun meterialları, Bakı-2004)
  2. Методическое пособие по планированию урока с учетом интерактивной коммуникации для неязыковых вузов.
  3. Müasir İnqilis dilinin qədim qohum dil əlaqələri, onun lüğət tərkibində işlənən skandinaviya və qərbi avropa dikkırindən alınma sözlərin leksik və semantik xüsusiyyətləri (Filologiya məsələləri, Baki-2010)