huquq1_lamiya_fotob/m. Mirzəzadə Lamiyə Hacı qızı

21 yanvar 1933-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət  Universitetinin İndiki Bakı Dövlət  Universiteti) hüquq fakultəsini bitirmişdir.

Təhsilini başa vurduqdan sonra neft emalı zavodunda məsləhətçi hüquqşünas vəzifsində çalışmışdır.

1962-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspirantura  şöbəsinə qəbul olunmuşdur.

 

*

1969-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqitsad Universitetinin «Hüquq» kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

«Mülki hüquq» və «Əmək hüququ» proqramının müəllifidir və bir çox elmi konfranslarda çıxış etmişdir.

Hazırda İqitsad Universitetinin «İqtisadi hüquq» kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir, 2 övladı və 4 nəvəsi var.