gomruk_namiqb/m. Muradov Namiq İbrahim oğlu

5 yanvar 1957-ci ildə Qəbələ rayonunun Bum kəndində anadan olmuşdur.

1963-cü ildə məktəbə daxil olub, 1973-cü ildə Bakı şəhərində 1 saylı məktəbi bitirmişdir.

1988-ci ildə Samara Dövlət İqtisad Akademiyasına daxil olmuş və 1993-cü ildə bitirmişdir.

26 may 2007-ci ildə Mari Dövlət Texniki Universitetinin dissertasiya şurasında Rusiya Federasiyası əməkdar iqtisadçısı Yevgeniy Tsareqorodtsevin rəhbərliyi altında «Qloballaşma şəraitində milli iqtisadi sistemlərin rəqabət üstünlükləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Hal-hazırda İqtisad Universitetinin «Beynəlxalq ticarət və gömrük işi» kafedrasında baş müəllim  vəzifəsində çalışır.

Evlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI