gomruk_namiqb/m. Muradov Namiq İbrahim oğlu

5 yanvar 1957-ci ildə Qəbələ rayonunun Bum kəndində anadan olmuşdur.

1963-cü ildə məktəbə daxil olub;
1973-cü ildə Bakı şəhərində 1 saylı məktəbi bitirmişdir.

1988-ci ildə Samara Dövlət İqtisad Akademiyasına daxil olmuş və 1993-cü ildə bitirmişdir.

26 may 2007-ci ildə Mari Dövlət Texniki Universitetinin dissertasiya şurasında Rusiya Federasiyası əməkdar iqtisadçısı Yevgeniy Tsareqorodtsevin rəhbərliyi altında «Qloballaşma şəraitində milli iqtisadi sistemlərin rəqabət üstünlükləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Hazırda İqtisad Universitetinin «Beynəlxalq ticarət və gömrük işi» kafedrasında baş müəllim  vəzifəsində çalışır.

Evlidir, iki övladı var.