musayeva_aynurb/m. Musayeva Aynur Hətəm qızı

4 aprel 1974-cü ildə Bakı  şəhərində anadan olub.

1992-cü ildə ildə M.F.Axundov ad. Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna (indiki Balı Slavyan Universiteti) daxil olub.

1997-cu ildə həmin institutu Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi  ixtisasını  bitirib.

1997-ci ildə Kommersiya və Əmtəəşünaslıq İnstitutunda «Dillər» kafedrasında b/laborant işləyib.

 

*

1998-ci ildən həmin kafedrada 0,5 ştat müəllim vəzifəsinə keçirilib.

2000-ci ildən tam ştat  müəllim vəzifəsinə qəbul olunub.

2011-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  «Rus dili» kafedrasında
baş müəllim vəzifəsində çalışır.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI