rubaba_8039Musayeva Rübabə Ötərxan qızı

1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1968-1978-ci illərdə 96 saylı məktəbdə təhsil alıb.

1978-ci ildə  Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) daxil olub.

1983-cü ildə həmin institutu bitirib, təyinatla  Dəvəçi rayonunun Sincadboyad  kəndi, 8 illik məktəbində 3 il işləyib.

1987-1994-cü illərdə  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) I şöbəsində baş müfəttiş vəzifəsində işləyib.

1994-cü ildən İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında laborant, müəllim vəzifələrində çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Xarici-dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

16 məqaləsi nəşr olunub.
6 hissəsi “English for  businessmen” kitabının I hissəsini tərcümə edib.

Ailəlidir. İki övladı var.*