mustafayeva_gulnara_xarici_fotob/m. Mustafayeva Gülnarə Muxtar qızı

25 dekabr 1959-cu ildə anadan olmuşdur.

1974-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu
(indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) bitirmişdir.

1980-1985-ci illərdə Bədən Tərbiyəsi İnistitutunda
laborant işləmişdir.

1990-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyir.

*

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

Tədris etdiyi fənn: Ümumi İngilis dili

10 məqalənin müəllifidir.

«Виновники Kарабахской Трагедии» kitabını tərcümə etmişdir.