5b/m. Novruzova Ulduzə Cümşüd qızı

1 avqust 1963-vü ildə Şəmkir rayonunda olmuşdur.

1988-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir.

1990-cı ildən həmin institutda metodist vəzifəsində işləmişdir.

1994-cü ildən Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunda baş laborant, laboratoriya müdiri, assistent və baş  müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

 

*

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Texnoloji maşınlar və sahə avadanlığı” kafedrasının baş müəllimidir.

25-dən artıq elmi metodiki əsərlərin müəllifidir.

Bir övladı var.