fal_anvar_fotob/m. Paşazadə Ənvər Mənsur oğlu

29 mart 1955-ci ildə ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1976-1982-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Balı Dövlət Universiteti) Tarix fakültəsində təhsil alıb.

1973-1983-cü illərdə Dövlət Layihə İnstitutunun Az.Dövlət Sənaye Proyekt-də işləyib.

 

*

1983-cü ildən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Fəlsəfə” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

3 monoqrafiya, 50-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir.