quliyeva_kamalab/m. Quliyeva Kəmalə Rafael qızı

26 mart 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti)  Filoloqiya fakültəsinə daxil olub.

1988-ci ildə Filoloq, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisasını bitirib.

1989-cu ildən Voznesenski ad. Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialında  baş laborant işləyib.

1989-1995-ci illərdə saathesabı dərs aparıb.

1995-ci ildən Kommersiya və Əmtəəşünaslıq İnstitutuna «Dillər» kafedrasına 0,5 ştat müəllim vəzifəsinə qəbul olunub. 1999-cu ildə 1,0 ştat müəllim keçirilib.
2002-ci ildə «Dillər» kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə qəbul olunub.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Rus dili» kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

*

Nəşr olunmuş əsərləri

  1. Классификации видов упражнений при обучении русскому языку студентов нефилологов. BSU Elm və cəmiyyət (elmi məqalələr məcmuəsi). Buraxılış I. Bakı – 2010
  2. Методы и требования предъявляемые к интерактивным урокам. BSU Memar – İnşaat institututu. Ali məktəblərin elmi – praktik konfransın məruzə və bildirişlərinin tezisləri (dekabr 2010). Elm və cəmiyyət (elmi məqalələr məcmuəsi). Buraxılış III -IV. Bakı – 2010
  3. Последовательность овладения речевыми навыками в процессе обучения русскому языку.
  4. Характеристика научного стиля русского литературного языка.   2010-11-ci illərdə ADİU-də elmi – tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi – praktiki konfransın tezisləri. Bakı 2011
  5. Содержание и формы обучения русскому языку студентов – нефилологов. Filoloqiya məsələləri № 4 Azərbaycan Milli Akademiyası. M.Fizuli ad.Əlyazmalar İnstitutu. Bakı – 2011
  6. Работа над текстами научного стиля.

                                        *
Dərs vəsaiti

  1. Учебное пособие по русскому языку для практической работы со студентами экономического вуза. Bakı   2014

2.      Учебное пособие по русскому языку для организации самостоятельной  работы студентов. Bakı-2014.