infor_malaxat_fotob/m. Rüstəmova Məlahət Əliağa qızı

Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1975-ci ildə 31 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra  Rabitə Texnikumunun (indiki Bakı Rabitə və nəqliyyat kollecinin) Avtomatik elektrik rabitəsi fakültəsinə daxil olmuşdur.

 

*
1979-cu ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universitetinin) Avtomatika fakültəsinə daxil olmuşdur.

1993-cü ildə həmin ali məktəbi bitirdikdən sonra  Rabitə və Nəqliyyat kollecində müəllim işləmişdir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının baş müəllimidir.

Bir metodik vəsait və 2 elmi məqalənin müəllifidir.