sultanova_gulnarab/m. Sultanova Gülnarə İmran qızı

1959-cu il may ayının 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1966-1976- cı illərdə 6 saylı  orta məktəbdə təhsil alıb.

1976-1981-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) tarix fakultəsində təhsil alıb.

1985-1990-cı illərdə Mədəniyyət Nazirliyinin nəznində Tarixi abidələrin mühafizəsi və bərpası komitəsində elmi işçi,
1990-1992-ci illərdə İçəri Şəhər Dövlət Tarixi-Arxeoloji qoruğunda şöbə müdiri işləyib.
1992-2000-ci illərdə Bakı Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunda, İqtisad Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında baş müəllim vəzifələrində çalışıb.
Hazırda UNEC-in “Hiumanitar fənlər” kafedrasınnı baş müəllimidir.

”Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövlətçilik fəaliyyəti”adlı elmi işi uzərində çalışır.

 

*

Elmi əsərləri:

1 monoqrafiya, 17 məqalənin müəllifidir.

1.”M.Ə.Rəsulzadə”- “Azərbaycan elmi” jurnalı, N 2,2011

2.”AXC-nin ikinci baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyli” – “Azərbaycan elmi” jurnalı, N 1, 2012

3.”Ceyhun bəy Hacıbəyli – ilk demokratik qəzetin redaktoru” –
“Azərbaycan elmi” jurnalı, N 2, 2013.