mark_sevilb/m. Xəlilova Sevil Abdul

1953-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1969-1977-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda baş laborant işləmişdir.

1977-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) baş laborant vəzifəsində işləyib.

Hazırda Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin “Biznesin idarəedilməsi” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

*

Tədris etdiyi fənnlər:

Bakalavr pilləsində:

“Marketinq”,“Sənaye marketinqi”, “Xidmət marketinqi”