iqt_inf_bilb/m. Yusifzadə Bilqeyis Qulam qızı

15  yanvar 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indiki Bakı Dövlət Universitetinə) daxil olub.

1969-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu  (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) mühəndis-iqtisad ixtisası üzrə bitirmişdir.

 

 

*

1969-cu ildə həmin Universitetin “İqtisadi kibernetika” kafedrasına assistent vəzifəsinə qəbul olunub.

Hazırda İqtisad Universitetinin “İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları” kafedrasının baş müəllimidir.

Evlidir. İki övladı və nəvələri  var.