yusibova_zuleyxa_xaricib/m. Yusubova Züleyxa Fərrux qızı

1960-cı ildə Bakıda anadan olmüşdür.

1982-ci ildə Azərbaycan Xarici Dillər İnistitütünün (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) İngilis-Rüs fakültəsini bitirmişdir.

1985-1991-ci illərdə Kosmik İnistitutda tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir.

1991-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Üniversitetində Beqnəlxalq hüqüq və Beynəlxalq əlaqələr fənnindən dərs demişdir.

*

2001-ci ildən  Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetinin “Xarici dillər-1” kafedrasinda müəllim işləməyə başlayıb.

2010-cü ildə Amerika höküməti tərəfindən təşkil edilmiş Jünior Facülty Development Program-da iştirak etmiş və Hüqüqi Linqvistika sahəsində sertifikat qazanmışdır.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.