bank_azer_foto
dos. Babayev Azər Alim oğlu

1966-cı il mayın 19-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1983-cü ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur.

1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1986-1989-cu illərdə təhsilinmi N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı Filialının «Maliyyə-kredit» fakültəsində davam etdirmişdir.

1989-cu ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir.

Ali məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini məqsədli aspiranturada davam etdirməkdən ötrü, LMİİ-nin Bakı Filialının Elmi Şurasının qərarı ilə N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutuna göndərilmişdir.

1989-1990-cu illərdə LMİİ-nin «Pul tədavülü və kredit» kafedrasının stajoru, 1990-1993-cu illərdə isə həmin kafedranın aspirantı olmuşdur.

1994-cü ildə Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad və Maliyyə Universitetinin 08.00.10 – «Maliyyə, pul tədavülü və kredit» ixtisası üzrə dissertasiya müdafiə edərək SPbDİMU-nin dissertasiya şurasının qərarı ilə iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

*

1994-cü il sentyabrın 1-dən indiyə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin) «Bank işi və pul tədavülü» (indiki «Bank işi») kafedrasında çalışır. Bu illər ərzində kafedranın müəllimi, baş müəllimi olmuş,

2000-ci ildən etibarən isə kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır. Azərbaycan Repsublikasının Ali Attestasiya Komissiyasının 25 mart 2003-cü il tarixli qərarı ilə (protokol № 11) mənə dosent elmi adı verilmişdir.

Elmi-pedaqoji fəaliyyət illərində kafedranın elmi, tədris və ictimai tədbirlərində fəal iştirak etmişdir. Çoxsaylı metodiki, elmi-metodiki nəşrlərin, elmi məqalə və tezislərin müəllifidir. Kafedranın «Pul, kredit və banklar», «Pul və banklar», «Qiymətli kağızlar bazarı» kimi baza fənnləri üzrə dərsliklərin həmmüəlliflərindəndir. «Bank işi» dərsliyinin yazılmasında iştirak edir. Dəfələrlə kafedra üzrə yazılan dissertasiyaların rəycisi olmuşdur. Hal-hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

Dəfələrlə ölkə və beynəlxalq qurumlar tərəfindən təşkil edilmiş ixtisasartırma, hazırlıq və inkişaf proqramlarında iştirak etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 27/09/2011 il tarixli № T-393  qərarı ilə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

Evlidir. İki övladı var.