mal_tarana_fotoBabayeva Təranə Nüsrət qızı

1962-ci il iyulun 14-də Sumqayit şəhərində anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Baki şəhər 7 N-li məktəbi bitirmişdir.

1984-cü ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfat İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Əmtəəşünaslıq fakültəsinə daxil olmuşdur.
1989-cü ildə həmin institutu bitirmişdir.

1984-cü ilin oktyabrından Azərbaycan Xalq Təsərrüfat İnstitutunun “Əmtəəşunaslıq” kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır.

 

*

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə” kafedrasında baş laborant işləmişdir.

2005-2017-ci illərdə UNEC-in “Maliyyə” kafedrasında  müəllim vəzifəsində çalışıb.

2008-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisad Institunun  dissertanturasına qəbul olmuşdur.

Ailəlidir. İki uşağı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI