“BANK İŞİ” KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

 

BANK FƏALİYYƏTININ ƏSASLARI 

LİZİNQ

PUL KREDİT  BANKLAR

4648 2