fal_aygun_fotoBehbudova Aygün Vəliş qızı

22   sentyabr 1973-cü ildə anadan  olub.

1980-1990-cı illərdə Bərdə rayonu Kürdüborakı  kənd orta məktəbində  təhsil  alıb.

1992-1997-ci illərdə  Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elimlər və psixologiya fakültəsinin psixologiya şöbəsində təhsil alıb.
1997-2001-ci illərdə Bakı  Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnistitutunun Humanitar elmlər kafedrasında saat hesabı qaydada Fəlsəfə  və psixologiya fənnindən dərs deyib.

*
2005-2010-cu illərdə  müəllimlərin  təkmilləşdirmə institutunda  ixtisasartırma kurslarını keçib.

2001-2002-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Humanitar elmlər” kafedrasına müəllim işləyib.

2011-ci ildə kafedra  əməkdaşları ilə müştərək  Fəlsəfə  fənni üzrə vəsait hazırlayıb. 2013-cü ildə  İdarəetmə psixologiyasınan dərs vəsaiti, 2013-cü ildə “Təhsilə psixoloji xidmətin əsas istiqamətləri” adlı məqalə yazıb.

Hazırda “Humanitar fənlər”  kafedrasında müəllimidir.