“Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrası üzrə FƏNN PROQRAMLARI

*

Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyasi

Beynəlxalq marketinq

Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri

Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri

1990 2