cog_rovshan_foto

c.e.n., dos. Həsənov Rövşən Şahverdi oğlu

17 mart 1956-cı ildə Laçın rayonunun Minkənd kəndində  anadan olmuşdur.

1978-ci ildə Azərbaycan Dğvlət Universitetinin (indiki BDU) Geologiya-coğrafiya fakultəsinə daxil olmuşdur.
1983-cü ildə həmin fakultəni bitirmişdir.

1987-ci ildə Azərbaycan Respublikası EA-nın Coğrafiya İnstitutunda İqlimşünaslıq şöbəsində əyani aspiranturaya daxil olmuşdur.

 

*

1995-ci ildə “Azərbaycan və Orta Asiyanın cənub arid subtropiklərinin aqroiqlim  şəraiti və ehtiyatları” adlı dissertasiya işini müdafiə edib coğrafiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsini   adını almışdır.

Hazırda “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı və mühafizəsi” kafedrasının dosentidir.

12 elmi əsərin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.